Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 

Kommende aktiviteter

4. april:
NATO-dag, Rindsholm Kro
18. april:
Bowling
9. maj:
Virksomhedsbesøg
29. maj:
Peace Keepers Day
 

Sidste opdateringer

20. marts:
Nyheder opdateret
3. marts:
Generalforsamling

 

 

 

Webmaster:
Jens A. Jensen
jens@dbbv.dk
Nyheder fra Viborg og Omegn
Nyt domæne
De Blå Baretter skiftede navn sidste år til Danmarks Veteraner.
Derfor er lokalafdeling Viborg & Omegn flyttet til nyt domæne.
dbbv.dk opdateredes ikke mere og vil blive slettet.

21-03-2017 nyt domæne: www.dv-viborg.dk.
Markering af NATO dag i Soldaternes Mindelund
Tirsdag den 4. april kl. 16.00: NATO dagen i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Der vil blive lagt en Krans ved vores mindesten, hvorefter der vil være en ostemad og pålægsmad på kroen.

20-03-2017: Læs mere
Kammeratskabsaften
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00: Foredrag ved Ambassadør for 4 CBRN-& GEOKMP oversergent Lindy Hauge Andersen, Ingeniør regimentet.
Tilmelding nødvendig til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 7. marts.
05-05-2017: Læs mere
Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter der blev serveret en wiener schnitzel med tilbehør og kaffe.

Derefter bød Formanden velkommen, næste punkt var overrækkelse af års tegn. Der var fire 10 års tegn, to 20 års tegn, et 25 års tegn og to 40 års tegn.
02-03-2017: Læs mere

Planlagte arrangementer 1. halvår 2017
Læs mere om Veterancafe, vinterskydning, nytårsgudstjeneste, bowling, generalforsamling, kammeratskabsaften, NATO dag, virksomhedsbesøg, Peace Keepers Day og sommerudflugt til Fregatten Jylland/Glasmuseet i Ebeltoft.

04-01-2017: Læs mere
22. december i mindelunden ved Rindsholm Kro
Der var samlet ca. 30 veteraner og pårørende til kransenedlægning ved mindestenene i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
Efter ceremonien i Mindelunden var der kaffe og kringle på kroen.

23-12-2016: Læs mere
Juleafslutning 6. december 2016

Vi var samlet 40 veteraner med pårørende til en rigtig hyggelig aften.
Aftenen startede med at Agnes Marie Nielsen fik overrakt sin Fredsprismedalje, da hun var forhindret i at deltage i arrangementet på FN-dagen den 24. oktober.
08-12-2016: Læs mere

FN-dagen markeret på Rindsholm Kro
I anledning af FN dagen den 24. oktober, var der samlet 85 veteraner på historiske Rindsholm Kro ved Viborg.
Arrangementet startede ved mindestenen i krohaven, hvor formand Ingerlise Klaris bød velkommen.
27-10-2016: Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Kommende arrangementer: Vinterskydning, veterancafé, FN-dag 24. oktober, bowling 15. november, juleafslutning 6. december, kransenedlæggelse 22. december og foreløbigt program for 1. halvår 2017.

19-09-2016: Læs mere
Dronningebesøg i Favrskov Kommune
Den 7. september var Hendes Majestæt Dronning Margrethe på officiel besøg i Favrskov Kommune.
Danmarks Veteraner - Viborg og omegn deltog med foreningens Dannebrogsfane.
08-09-2016: Læs mere
Flagdag for Danmarks udsendte markeret i Viborg
Der var stor opbakning, da flagdagen for Danmarks udsendte blev markeret i Viborg. Aftenen startede med gudstjeneste, efterfulgt af højtidelighed på Kongehyldningspladsen. Arrangementet blev afsluttet med en uformel reception.
07-09-2016: Læs mere
4-kant skydning 200 meter 2016
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn deltog i den årlige skydning, der blev afholdt den 30. august på Danalyngs skydebaner i Viborg.


01-09-2016: Læs mere
Foredrag om Station Nord
Viborg og Omegn havde kammeratskabsaften den 23. august, hvor 29 var mødt op for at høre Tom Schou berette om sine to år på Station Nord.
En rigtig fin aften, hvor vi fik indblik i noget helt særligt, som ikke mange prøver.
24-08-2016: Læs mere
Ny sten afsløret i Danske Soldaters Mindelund
Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849 markeret.
I år blev der afsløret en ny sten fra en gård på Randers egnen.
Under ceremonien fik overkonstabel Brian Linddahl Jensen overrakt Forsvarets Medalje for Sårede i tjeneste.
07-07-2016: Læs mere
Planlagte arrangementer 2. halvår 2016
Læs mere om Veterancafé, kammeratskabsaften, flagdag 5. september, vinterskydning, bowling, juleafslutning og kransenedlæggelse i Mindelunden ved Rindsholm Kro.

04-07-2016: Læs mere
Sommerudflugt 2016
Viborg og Omegn var traditionen tro på sommerudflugt. I år gik turen til Stauning Whisky og Danmarks Flymuseum. Dagen blev afsluttet med en tre retters menu på Ringkøbing Hotel.

13-06-2016: Læs mere
Peacekeepers Day 2016
Viborg og Omegn deltog med seks veteraner i ceremonien på Kastellet. De fik overrakt 50 års mindemedalje for deres tjeneste på Cypern.
Vi deltog også med fane ved Nordvests ceremoni i Holstebro. Efter kransenedlæggelse og tale, var foredrag af major Rasmus Amstrup.
31-05-2016: Læs mere
Besøg ved Hedeselskabet
32 medlemmer mødte op til besøget på Hedeselskabet den 10. maj. Vores guide gav os en spændende indsigt i Hedeselskabets historie fra det blev stiftet i 1866 og frem til den store moderne virksomhed det er i dag.

31-05-2016: Læs mere

Markering af Valdemarsdagen i Viborg
Danmarks-Samfundet i Viborg markerer traditionen tro, Valdemarsdagen faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.
I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en fane eller et flag, til at møde op og deltage i højtideligheden den 15. juni.
19-04-2016: Læs mere

Danmarks Veteraner ser dagens lys
Veteranorganisationen De Blå Baretter bliver til Danmarks Veteraner. Et enigt repræsentantskab besluttede her i weekenden, at ændre navnet til Danmarks Veteraner, for at bringe foreningens navn mere i samklang med tiden.

13-04-2016: Læs mere
Åbent hus ved Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment afholder Åbent hus (Dragondag) lørdag den 21. maj 2016 og ønsker i denne forbindelse at slå portene til Dragonkasernen op for gamle dragoner, kommende dragoner, forældre og pårørende til tjenestegørende dragoner, regimentets venner og øvrige interesserede.
13-04-2016: Læs mere
Repræsentantskabsmøde på Antvorskov Kaserne
Vi var to fra lokalforeningen i Viborg, som deltog i De Blå Baretters repræsentantskabs møde den 8. - 9. april på Antvorskov kaserne ved Slagelse.
Det blev afviklet på en meget veltilrettelagt og hyggelig måde.
11-04-2016: Læs mere
NATO dagen markeret på Rindsholm Kro
4. april var der fejring af NATO dagen i Mindelunden ved Rindsholm Kro. Oberst Palle Mikkelsen fra Flyvevåbnet skridtede fronten af ved fanerne, hvorefter han holdt en tale om NATO og dets betydning i de 67 år det har eksisteret.
06-04-2016: Læs mere
Peace Keepers Day 2016
Traditionen tro, deltager Viborg og Omegn i markeringen af Peace Keepers Day i Holstebro den 29. maj.
Efter nedlæggelse af krans ved mindestenen, er der foredrag af major Rasmus Amstrup fra Jydske Dragonregiment.
03-04-2016: Læs mere
4 kantskydning
Den årlige 4 kantskydning på 15 meter bane blev afviklet i Bjerringbrohallen den 17. marts.
Denne gang deltog alle fire soldaterforeninger med fuldtalligt hold.

20-03-2016: Læs mere
Sommerudflugt lørdag den 11. juni 2016
Viborg og Omegns sommerudflugt går i år til Stauning Whisky og Stauning Flymuseum.
Der er afgang fra Tinghallen i Viborg kl. 08.00. Forventet hjemkomst ca. 20.30.
Der er plads til 50 personer efter "først til mølle" princippet.
14-03-2016: Læs mere.
Veterancafe startet i Viborg
Den 7. marts startede en Veteran Cafe op i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Den vil være åben mandage i lige uger kl. 18.00-21.00. Den drives i samarbejde med Viborg kommunes veterankoordinator, Veteranstøtten, Garderforeningen, Prinsens Livregiments Soldaterforening og De Blå Baretter.
14-03-2016: Læs mere
Generalforsamling 2016
Mandag den 22. februar blev årets generalforsamling traditionen tro afholdt på Rindsholm Kro.
Efter velkomst af formanden og spisning, blev der overrakt en 40 medalje, en 25 års medalje og et 10 årstegn.
02-03-2016: Læs mere
Foredrag om Veteranstøtte
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 afholdes kammeratskabsaften, hvor Lars Boe fra Veteranstøtten (tidligere Kammeratstøtteordningen) holder foredrag med titlen "Livet i krigszonen".
Sted: Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6, 8800 Viborg.
02-03-2016: Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Læs mere om vinterskydning, kammeratskabsaften den 15. marts, NATO-dag den 4. april, bowling den 19. april, kammeratskabsaften den 10. maj, Peace Keepers Day 29. maj, udflugt til Stavning Flymuseum og Stavning Whisky og Valdemarsdag den 15. juni.
18-02-2016: Læs mere
VETCAMP 2015
Martin Egelund, der er medlem af lokalafdeling Viborg og Omegn, deltog i Veteranstøttens VETCAMP 2015, der blev afholdt på Club La Santa Sport på Lanzarote.

17-02-2016: Læs mere
Nyt navn - dit valg!
Et enigt formandsmøde og Hovedbestyrelsen aftalte i september 2015, at tiden er inde til et navneskift, men det er stadig medlemmernes beslutning. Derfor beder vi alle om at drøfte mulighederne på de kommende generalforsamlinger i lokalforeningerne.
05-02-2016: Læs mere
Kransenedlæggelse i Danske Soldaters Mindelund
Den 22. december havde vi Kranselægning ved mindestenene i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Selv om vejret var gråt og trist med lidt småregn var der mødt 65 personer op inklusive 6 mand fra De Danske Landsoldater.
22-12-2015: Læs mere
Generalforsamling 2016
Mandag den 22. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

22-12-2015: Læs mere
Bowling
Tirsdag den 19 Januar: kl. 19.00: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Det er ikke nødvendigt at bowle for at kunne deltage i arrangementet. Tilmelding senest den 10. januar.

22-12-2015: Læs mere
 

Flere nyheder

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk