Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indmeldelse
Hvem kan blive medlem?
Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver der har gjort, eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (f.eks. FN-medalje, NATO-medalje, Forsvarets medalje mv.)

Det er også muligt at blive "støtte medlemskab" hos De Blå Baretter. Eneste forskel fra ordinær medlemskab er, at man med et "støtte medlemskab" ikke har stemmeret på de lokale generalforsamlinger. Ellers er alle de andre fordele ved at være medlem hos De Blå Baretter de samme. Kontingentsatserne er også de samme.

Årskontingentet udgør pt. kr. 350,00 og følger kalenderåret. Hvis indmeldelsen sker efter 01. juli er kontingentet for resten af året kr. 175.

Når man har betalt sit første girokort, som tilgår nye medlemmer direkte fra kartoteksføreren sammen med velkomstbrevet, vil vi meget gerne, at man tilmelder fremtidige kontingentbetalinger til PBS. Dette sparer os for en masse manuel og frivillig foreningsarbejdskraft.

PBS-nummer: 04248783 - Deb.Gr.Nr.: 00001 - Kundenummer = Medlemsnummer

Tilmelding til PBS er noget man selv skal sørge for. Denne ”manøvre” kan vi ikke selv foranledige - det SKAL gøres af dig - i dit pengeinstitut/netbank. På forhånd tak for hjælpen.

Medlemsbladet ”BARETTEN” udgives 8 gange årligt: Januar, Marts April, Maj, August, September, Oktober og November.

Hvis du ønsker at melde dig ind i De Blå Baretter Viborg og Omegn, kan du udfylde indmeldelsesformularen på landsforeningens hjemmeside ved at klikke nedenstående link.

Indmeldelsesformular

 

 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk