De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling på Rindsholm Kro


Leif og Erik er ved at være klar til at starte generalforsamlingen.

Lørdag den 18. februar blev den årlige generalforsamling afholdt på Historiske Rindsholm Kro.

Der var mødt 24 medlemmer op. Flere havde taget deres ægtefæller med. I år var der mødt 4 op for at modtage årstegn. Bent Siggård 40-års medalje, Emil Bernhard og Jens L. Jakobsen 25-års medalje samt Frank Christensen 10-års tegn. De resterende 7 vil få deres tilsendt.


Fra Venstre: Frank Christensen, Jens L. Jakobsen, Emil Bernhard og Bent Siggård der fik 40 års medaljen.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, kyndigt dirigeret at Jens Ole Berthelsen. Årsberetninger og referat vil kunne læses på hjemmesiden. Hvor også konstitueringen af bestyrelsen vil være at finde. Bestyrelsen består efter valget af formand Ingerlise Klaris, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Anders Møller Nielsen samt kasser Niels Stevn. Suppleanter er Jan Egon Kristensen og Jens A. Jensen.

Eigil Dalgaard Andersen har efter sammenlagt 30 år i bestyrelsen valgt at stoppe. Heldigvis ønsker han at fortsætte som skydekoordinator. Eigil har været et meget arbejdsomt og loyalt bestyrelsesmedlem. Han har givet mange erfaringer vider til os andre. Her skal lyde en kæmpe tak til han for det gode samarbejde.


Ingerlise takker Eigil Dalgaard Andersen for de 30 års arbejde i bestyrelsen.

Dagen sluttede med en lækker ”husbuffet”. Hvorefter kroen var vært ved kaffen. En stor tak skal lyde til kroen for dette. Snakken gik lystigt om løst og fast og det blev sent inden de sidste var klar til at tage hjem.Snakken gik lystigt om løst og fast og det blev sent inden de sidste var klar til at tage hjem.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk