De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søværnet skænker kanon til Rindsholm Kro

Rindsholm Kro markerede traditionen tro årsdagen for slaget den 4. juli 1849, hvor tapre dragoner forhindrede, at Viborg blev besat af preusserne.

Soldaterforeningerne stillede med deres faner og dannede en flot ramme om ceremonien i Mindelunden.
Blandt de inviterede var repræsentanter fra alle tre værn samt veteraner og pårørende til faldne og sårede soldater.


Soldaterforeningernes faner dannede en smuk ramme om ceremonien.

I sin tale nævnte Frode Hansen Stars and Stripes, der vejede ved siden af Dannebrog i anledning af Amerikas uafhængighedsdag.
Flaget stammer fra "The USS Arizona Memorial" på Hawaii og han takkede giverne for den flotte gave.
Han takkede også forsvaret for opbakningen til mindelunden.


Værtsparret på Rindsholm Kro, Hanne og Frode Hansen.

Oberst Kurt Mosgaard indledte højtideligheden med at rose værtsparret som de ildsjæle de altid har været og fortalte om slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849.
Efter talen lagde han en buket ved mindestenen for de faldne dragoner.
Svend Erik Bolt Magnussen nedlagde dernæst en krans fra Danske Soldaterforeningers Landsråd.


Oberst Kurt Mosgaard, chef for Jydske Dragonregiment, nedlage buket ved mindestenen.

Mindelunden i kroens have er nu komplet, da alle tre værn nu er repræsenteret, efter Søværnet overdrog en 3 tommers kanon. Kanonen blev udlånt til søværnet i 1864, og den har med stor sandsynlighed været ombord på Fregatten Jylland, der deltog i det sejrrige slag ved Helgoland i 1864.
Kanonen blev overdraget af kommandør Gorm Bergqvist fra Søværnets Operative Kommando, der i sin tale bl.a. omtalte de dygtige og modige dragoner, der satte liv og førlighed på spil for andres frihed.


Søværnets gave var denne kanon fra 1864.

Musikeren Anders Mikkelsen fremførte sin egen sang "Fem kvarters farvel", som er tilegnet Mikkel Keil Sørensen fra Vilsund.
Anders Mikkelsen kendte Mikkel, hans venner og hans forældre, hvilket gjorde at krigen i Afghanistan pludselig kom tæt på hans hjemby.
Sangen "Fem kvarters farvel" kan ses og høres på Youtube.


Anders Mikkelsen spillede sin sang "Fem kvarters farvel".

De Jyske Landsoldater gennemførte igen i år et flot show, hvor de i deres flotte uniformer fra 1842 og 1848 demonstrerede deres færdigheder med riffel og salutkanon.


Søværnets Tamburkorps gav en flot opvisning.

Dagens overraskelse kom fra søværnet  da Søværnets Tamburkorps gennemførte et mini-tattoo i haven og afsluttede med en fornem koncert, hvor de både spillede og sang.

Det flotte arrangement blev afsluttet med en dejlig frokost på kroen.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk