De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN-dagen på Rindsholm Kro 2012

Traditionen tro blev FN-dagen den 24. oktober markeret på Rindsholm Kro.
Aftenens program startede med en kort ceremoni ved vores mindesten i Danske Soldaters Mindelund. Lokalafdelingerne lagde blomster ved mindestenen, hvorefter Ingerlise holdt en kort tale, som blev afsluttet med et minuts stilhed for de faldne veteraner.


Fra ceremonien i Danske Soldaters Mindelund.

Efter Frode Hansen havde orienteret om Danske Soldaters mindelund, fortsatte arrangementet med spisning på kroen, som havde dækket op med en dejlig buffet.
Efter spisningen var kroen vært med kaffe.


Der var rigtig god tilslutning til arrangementet.

Efter spisningen overrakte formanden for Nordvest, Klaus Warming, medaljer til aftenens medaljemodtagere.
Erik Johannsen (Kronjylland) fik overrakt De Blå Baretters Fredsprismedalje, Ingerlise Klaris (Viborg og Omegn) og Poul V. Larsen (Thy, Mors og Salling) fik overrakt De Blå Baretters Fortjenstmedalje i sølv, fanebærerne Ejgild Tapdrup Andersen (Viborg og Omegn) og Knud Knudsen (Nordvest) fik overrakt De Blå Baretters Fortjenstmedalje i bronze.


Erik Johannsen får overrakt De Blå Baretters Fredsprismedalje af Klaus Warming.


Ingerlise Klaris og Poul V. Larsen fik overrakt De Blå Baretters Fortjenstmedalje i sølv.


Klaus Warming overrækker De Blå Baretters Fortjenstmedalje i bronze til Ejgild Tapdrup Andersen og Knud Knudsen.

Efter medaljeoverrækkelsen holdt Jeppe P. Trautner, der er major af reserven i Flyvevåbnet,  et foredrag med titlen: "Danske soldater fra Itzehoe over Port Said, Congo, Cypern og Balkan til Irak og Afghanistan: Hvad er nyt og hvad forblev det samme?"

Jeppe indledte sit foredrag med at fortælle lidt om sig selv, herunder sin militære baggrund.
Det var et utroligt spændende foredrag, hvor forskellige militære, humanitære og politiske grunde til at Danmark udsender soldater til internationale missioner blev belyst.
Foredraget gav virkelig stof til eftertanke og gav anledning til mange spørgsmål fra tilhørerne.

Der plejer at blive overrakt en vingave som tak for foredrag, men da Jeppe har været udsendt i FN-tjenste, overrakte Ingerlise i stedet De Blå Baretters Fredsprismedalje.
Jeppe fik også overrakt en indmeldelsesblanket til De Blå Baretter.


Jeppe Trautner får overrakt De Blå Baretters Fredsprismedalje af Ingerlise Klaris.

Se flere billeder fra aftenen under fotoserier.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk