De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program for 1. halvår 2013

Julegudstjeneste
Søndag den 6. januar kl. 19.00: Nytårs gudstjeneste i Viborg Domkirke. Hvis der kommer ændringer vil dette straks komme på vores hjemmeside.

Bowling

Fra en af bowlingaftener i Bowl'N'Fun

Tirsdag den 22. januar kl. 19.00: Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi skal have sko og sættes på hold inden vi går på banerne. Der skal jo også lige være tid til at købe lidt til at læske ganen med under spillet.

Efter 1 times bowling er der hverdagsbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 86 61 27 52 senest den 13. januar.

Generalforsamling


Fra generalforsamlingen i 2012

Lørdag den 23. februar kl. 16.00: Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.
Dagsorden:
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
- Valg af dirigent og stemmetæller.
- Godkendelse af fuldmagter.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning ( regnskabsår = kalenderår ).
- Indkomne forslag ( skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet ).
- Valg, jfr. §5.
  På valg som Kasser: Niels Stevn
  På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen

Valg af suppleanter :
Jan Egon Kristensen
Jens A. Jensen

Valg af revisorer :
Jens Ole Berthelsen
Finn Andersen
Valg af fanebærer :
Ejgild Tapdrup Andersen,
Eigil Dalgaard Andersen,
Jens Ole Berthelsen,
Erik Klausen,
Leif Jakobsen,
Jan Egon Kristensen.

Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
Eventuelt.
Generalforsamlingen er med ledsagere.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 12. marts: Kammeratskabsaften. ( Foredrag, flyver feltpræst )

Bowling
Tirsdag den 23. april: Bowling med spisning.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 14. maj: Kammeratskabsaften med besøg ved Ammunitionsrydningstjenesten på Skive Kaserne. Enheden er også kendt som Explosive Ordnance Disposal eller blot EOD.

Peacekeeper Day
Onsdag den 29. maj: Peackeeper day, vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Valdemarsdag
Lørdag den 15. juni: Valdemarsdag.

Sommertur til Fur


Søndag den 16. juni: Udflugt / Bustur. Denne gang kommer turen til at gå Fur med frokost på Fur Bryghus,

Læs om opdateringer om arrangementerne på hjemmesiden
Der vil løbende komme opdaterer omkring de planlagte arrangementer på hjemmesiden, så kig på hjemmesiden med jævne mellemrum.


På bestyrelsens vegne
Ingerlise
 


 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk