De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende arrangementer
Vinterskydning
Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet. Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62. 

Bowling
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00: Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi skal have sko og sættes på hold inden vi går på banerne. Der skal jo også lige være tid til at købe lidt til at læske ganen med under spillet.
Efter 1 times bowling er der hverdagsbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris
86 61 27 52 senest den 13. januar.

Generalforsamling
OBS:  ÆNDRET DATO
Lørdag den 23. februar kl. 16.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.


Hanne er klar til vores generalforsamling den 23. februar.

Dagsorden:

 • Velkomst.
 • Tegnoverrækkelser.
 • Valg af dirigent og stemmetæller.
 • Godkendelse af fuldmagter.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens beretning ( regnskabsår = kalenderår ).
 • Indkomne forslag ( skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet ).
 • Valg, jfr. §5.
  På valg som kasserer: Niels Stevn.
  På valg til bestyrelsen:  Leif Jakobsen
  Valg af  suppleanter : Jan Egon Kristensen
                                  Jens A. Jensen

  Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
                             Finn Andersen

  Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.     

 • Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
 • Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere. Efter generalforsamlingen serveres: En 2 retters menu med kaffe, prisen for denne er 130,- kr. pr. person. Drikkevare er ligeledes for egen regning.

Af hensyn til køkkenet skal tilmelding ske til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris: Tlf. 86 61 27 52, senest den 17. februar.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk