De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2013

Viborg og Omegn afholdt den årlige generalforsamling på Rindsholm Kro den 23. februar, hvor fire medlemmer fik overrakt medaljer og årstegn, som blev overrakt af formand Ingerlise Klaris inden generalforsamlingen.


Fra venstre: Ole Pedersen: 40 års medalje, Viggo Laustsen: 25 års medalje, Peter Woetmann: 10 års tegn, Leif S. Nielsen: 10 års tegn og formand Ingerlise Klaris.

Efter dirigenten havde konstateret generalforsamlingen var lovligt indvarslet, afgav formanden sin beretning som blev godkendt med akklamation.
Link til formandsberetning:

Skydekoordinator Eigil Dalsgaard Andersen fik derefter ordet hvor han gennemgik årets skydeaktiviteter og -resultater. Han bl.a. nævnte, at det desværre ikke lykkedes at genvinde landsforeningens skydning, hvor det blev kun til en 3. plads og pokalen måtte afleveres til Lolland Falster. Jens Hougaard fik overrakt pokalen som bedste skytte på Viborg og Omegns hold.


Jens Hougaard fik overrakt pokalen af Ingerlise.

Kasserer Niels Stevn havde arbejde i udlandet en stor del af det forløbne år, så Niels Anton havde fungeret som kasserer i 2012. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Kasserer Niels Stevn og bestyrelsesmedlem Leif Jakobsen var på valg og blev begge genvalgt.
Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen blev valgt som suppleanter.
Jens Ole Bertelsen og Hans Alsbo blev valgt som revisorer.
Alle fanebærere blev genvagt.
Som deltagere i repræsentantskabsmøde blev Niels Stevn og Anders Skov Møller Nielsen valgt.

Under eventuelt orienterede vores repræsentant i hovedbestyrelsen Steen "Fynbo" om idrætsprojektet, som yder tilskud til række idrætsaktiviteter. Steen nævnte bl.a. geocatching, bowling og Team Wounded Racing, som består af otte veteraner der er blevet fysisk handicappede som følge af deres udsendelse til Afghanistan. Team Wounded Racing har Jason Watt som teamchef.
Læs mere på holdets hjemmeside:
Steen nævnte at Veteranhjem København er ved at oprette et fodboldhold der får navnet FC Granatchock som der også ydes tilskud til.
Steen sluttede af med en opfordring til at støtte op om sommerstævnet, der i år bliver holdt i Assens i perioden 21. - 23. juni 2013.

Landskasserer Inge Nedergaard orienterede om De Blå Baretters Jubilarstævne 2013, der bliver afholdt på Antvorskov Kaserne den 25. maj.


Rindsholm Kro var som sædvanligt klar med veldækkede borde til os.

Efter generalforsamlingen serverede Rindsholm Kro Dansk bøf med bløde løg, hvorefter der blev serveret kaffe, kage og is.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk