De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen
Julegudstjeneste i Viborg Domkirke
Julegudstjeneste: Hjemmeværnet havde også i år inviteret de lokale soldaterforeninger med til nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke den 6. januar.
Efter alle er på plads i kirken bliver fanerne ført ind og fane bære og vagt står så oppe i koret under gudstjenesten.
Ud over gudstjenesten var der indslag med et tamburkorps og sangkor.
Efter gudstjenesten var der sammenkomst i domkirkens kirkecenter med kaffe og taler.
En hyggelig aften og en god start på det nye år sammen med ligesindede.

Vinterskydning
Vinterskydning: Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet. Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62. 

Kammeratskabsaften på Rindsholm Kro 
Tirsdag den 12. marts: Kammeratskabsaften kl. 19.30 på Rindsholm Kro.
Flyverpræst Lotte Boas vil fortælle om hendes tid som flyverpræst og hvad det indebærer og fra hendes tid på NATO mission i forbindelse med konflikten i Syrien.
Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris: Tlf. 86 61 27 52, senest den 5. marts.
Pris: 30 kr. pr. deltager. Drikkevarer for egen regning.

Bowling
Tirsdag den 23. april kl. 1900: Bowling med spisning, Bowl’n’Fun Viborg.
Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris: Tlf. 86 61 27 52, senest den 16. april.

Besøg ved "bomberydderne" på Skive Kaserne

"Rullemarie" findes i flere forskellige udgaver.

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00: Kammeratskabsaften, hvor ”Bomberydderne” på Skive Kaserne vil fortælle om deres spændende og ikke helt ufarlige arbejde med EOD (Explosive Ordnance Disposal) og demonstrere deres materiel.
Aftenen afsluttes med kaffe og kage på Centralkøreskolen, hvor Leif vil fortælle lidt om køreskolen.
Tilmelding til Jens på 8661 5914 eller på mail: jens@dbbv.dk senest den 8. maj.
Mødested: Hovedvagten på Skive Kaserne kl. 19.00.

Peacekeeper Day

Peacekeeper mindestenen i Holstebro.

Onsdag den 29. maj: Peacekeeper day, vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Valdemarsdag
Lørdag den 15. juni: Valdemarsdag deltager vi som sædvanligt med vores faner.

Sommerudflugt til Fur
Søndag den 16. juni: Udflugt / Bustur. I år har bestyrelsen besluttet at sommerudflugten går til Fur.
Turen starter fra ”Paradiset” på Viborg Kaserne, vi mødes kl. 0830 og bussen er klar til afgang mod Fur kl. 0845.
Vi starter med buffet på Fur Bryghus fra kl. 11.30 – 13.30, hvor der inkluderet en genstand. Efter frokost er der rundvisning i bryggeriet. Turen afsluttes med en guidet rundtur på øen, hvor vi besøger nogle af øens seværdigheder. Kl. 15.00 er der kaffe, hvorefter turen går tilbage mod Viborg, hvor der er forventet ankomst kl. 18.00.
Lokalafdelingen yder tilskud til turen, så prisen bliver kun 200,- kr. Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 86 61 27 52 senest den 22. maj.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk