De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøg ved "Bomberydderne" på Skive Kaserne
29 deltagere tog imod indbydelsen til besøg ved Ammunitionsrydningstjenesten tirsdag den 14. maj. Tak til Thy-Mors-Salling og Østjyderne for deres opbakning til dette arrangement.

Vi samledes foran hovedvagten, hvor bussen holdt klar til en kort rundtur på kasernen, hvor der blev fortalt lidt om de forskellige enheder der har til huse på Skive Kaserne. Kasernens nye solcelleanlæg, der er blandt landets største med en forventet produktion på 335.000 kWh, blev selvfølgelig også nævnt.
 
"Rullemarie" er kørt ud og klar.
 
Efter rundturen stod en af ammunitionsrydderne klar til at fortælle om deres spændende og ikke helt ufarlige arbejde med Explosive Ordnance Disposal,  som i daglig tale bliver forkortet til EOD.
Ammunitionsrydningssjenesten har også en afdeling på Amager, der dækker området øst for Storebælt. Afdelingen på Skive Kaserne dækker Jylland og Fyn.
 
Materiellet på rydderbilerne blev forevist og demonstreret, hvor vi bl.a. så robotten "rullemarie" i aktion, hvor en "mistænkelig" papkasse blev ødelagt af vandkanonen.
Vi så også "bombekuglerne", hvoraf den ene bruges til at analysere evt. CBRN trusler.
Tak til 2. EOD Bataljon for en spændende aften, hvor vi fik en spændende indblik i arbejdet med EOD.
 
"Rullemarie" klar til at ødelægge en "mistænkelig" papkasse med sin vandkanon
.
Aftenen sluttede med kaffe og kage på Centralkøreskolen, hvor Leif fortalte lidt om køreskolens arbejde.
En del tog imod tilbuddet om at tage en teoriprøve til lille vogn, men der var ikke ret megen snak om hvordan prøven gik.
 

Leif fortæller om køreskolen.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk