De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slaget den 4. juli 1864 ved Rindsholm Kro markeret

Årsdagen for slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849, hvor dragonerne afværgede et preussisk angreb på Viborg blev markeret ved en ceremoni i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro, hvor der var repræsentanter fra  både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
Viborg og Omegn var med i faneborgen med alle tre faner.

For kroparret Hanne og Frode Hansen er det en naturlig ting at dagen også hylder de danske soldater der har deltaget i de mange fredsbevarende og fredsskabende missioner rundt om i verden.


Hanne og Frode byder velkommen til mindedagen for slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849.

Chefen for Jydske Dragonregiment, Kurt Mosgaard holdt tale, hvor han bl.a. udtalte:

- Jeg har den dybeste respekt for den enkelte udsendte. Indsatsen har kostet. Soldater og andre udsendte har lidt afsavn og oplevet grimme ting. Nogle er blevet såret på krop og sjæl, og de må leve med arrene. Andre har mistet livet i indsatsen for at bringe fred og retfærdighed ud i verden.
- Opbakningen fra de pårørende til de udsendte er afgørende for, at vi kan virke derude, og de pårørende må føle frygten og afsavnet både før, under og efter udsendelsen. Også dette påkalder sig respekt.
Når jeg nu lægger blomsterne her ved mindestenen, er det med tanke for kamphandlingerne ved Rindsholm i 1849, men det er også med tanke på de mange danskere som siden da har sat livet på spil for Danmarks sikkerhed og for at skabe en bedre verden. Det er i respekt for de pårørende. Og det er i erindring om og respekt for vore sårede og faldne.


Kurt Mosgaard, regimentschef for Jydske Dragonregiment.

Efter oberst Kurt Mosgaard havde nedlagt blomster, blev der også lagt blomster af kommandør Gorm Bergquist fra Søværnets Operative Kommando, korpschef i Beredskabsstyrelsen Ole Mæhlisen og Svend-Erik Bolt Magmussen, der var repræsentant for Danske Soldaterforeningers Landsråd.


Faneholdet fra Viborg og Omegn: Ejgild, Eigil, Erik, Leif, Jens Ole og Jens.

Som afslutning for ceremonien blev der blæst "Last Post", mens der blev afholdt et minuts stilhed til minde for de faldne soldater.


Da ceremonien var slut marcherede faneborgen tilbage til parkeringspladsen, hvorefter De Jydske Landsoldater gennemførte en demonstration med.

Inden frokosten gav Jydske Landsoldater en opvisning, hvor de demonstrerede de gamle forladegeværer samt den gamle lavetkanon, som et udvalgt hold fik lejlighed til af prøve at lade og affyre.

Under den efterfølgende frokost på kroen, fortalte lederen for De Jydske Landsoldater om deres uniformer, geværer og deres kanon.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk