De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af Danmarks Nationale flagdag den 5. september i Viborg


Der var et flot fremmøde til Flagdagen.

I år var der sendt en særlig invitation ud til Viborg kommunes veteraner, i anledning af 5 året for stiftelsen af Flagdagen.  Det var der godt 70 der havde takket ja til, men ledsagere kom man op på godt 100, der var inviteret til en lille reception i sognegården af Borgmesteren.


Borgmester Søren Pape Poulsen holder tale. Fra arrangementskomiteen ses til venstre Egon Kj. Bak, til højre Ole Kandborg.

Aftenen startede i Domkirken med en andagt, hvorefter vi gik på Kongehyldningspladsen, hvor borgmester Søren Pape Poulsen holdt en meget varm og tankevækkende tale til de fremmødte. I sin tale nævnte borgmesteren bl.a.:
"Vi ved at mange af Jer har svære lidelser på krop og sjæl efter udsendelserne. Vi skal i det danske samfund og blandt befolkningen gøres vores bedste for at hjælpe Jer til, at I igen kan få et godt liv. Det har I fortjent.

Jeg vil opfordre til, at vi alle, når vi møder en veteran, går hen til hende eller ham, giver hånd og siger tak for indsatsen. Det er en god måde at vise vores respekt på"


Vi deltog som altid med vores fanekommando.

Borgmesteren lagde derefter en krans ved ved mindestenen. Viborg Damekor sang, hvorefter forsamlingen sang to sange. Da den officielle del var slut blev alle de fremmødte inviteret til reception i sognegården.

En meget højtidelig og hyggelig aften, hvor snakken gik livligt blandt de fremmødte veteraner.

Tak til arrangementskomiteen for et virkeligt godt arrangement.


 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk