De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangementer første halvdel af 2014
Julegudstjeneste
Mandag den 6. Januar kl. 19.00: Nytårs gudstjeneste i Viborg Domkirke. Hvis der kommer ændringer vil dette straks komme på vores hjemmeside.

Bowling
Tirsdag den 21. Januar kl. 19.00:
Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi skal have sko og sættes på hold inden vi går på banerne. Der skal jo også lige være tid til at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der hverdagsbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 86 61 27 52 senest den 13. januar.

Generalforsamling
Tirsdag den 18.februar kl.18.00.  Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Dagsorden:
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
- Valg af dirigent og stemmetæller.
- Godkendelse af fuldmagter.
-  Formandens beretning.
- Kassererens beretning ( regnskabsår = kalenderår ).
- Indkomne forslag ( skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet ).
- Valg, jfr. §5.
      På valg som formand: Ingerlise Klaris
      På valg til bestyrelsen: Anders Møller Nielsen og Erik Klausen
      Valg af  suppleanter : Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen
      Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen og Hans Alsbo
      Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole       Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.  
- Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
- Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere. 

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 18.marts. Kammeratskabsaften. (Foredrag ved kaptajn Martin Fast Jørgensen) ERFA- Gruppen med ledsager inviteres. Tid og sted tilgår.

Bowling
Tirsdag den 22.april. Bowling med spisning.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 6.maj. Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg, nærmere tilgår)

Peacekeeper Day
Onsdag den 29.maj Peackeeper day: Vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Sommerudflugt
Lørdag den 14. juni. Udflugt. Nærmere tilgår.

Valdemarsdag
Søndag den 15. juni. Valdemarsdag.

Air Show Flyvestation Karup
Søndag den 22. juni. Afholdes der AIR-SHOW på flyvestation Karup.

Yderligere information og evt. rettelser til arrangementerne vil komme på hjemmesiden. 

På bestyrelsens vegne
Ingerlise Klaris

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk