De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN-dag 2013 markeret på Rindsholm Kro
Viborg & Omegn markerede traditionen tro FN-dagen på Rindsholm Kro.
Efter en kort ceremoni i Soldaternes Mindelund, hvor formanden for Viborg og Omegn holdt en kort tale, hvor Ingerlise takkede naboafdelingerne fra Nordvest, Midtjylland og Thy-Mors-Salling for deres opbakning til arrangementet. Ceremonien blev afsluttet med et minuts stilhed til ære for de faldne veteraner.
 

Fra ceremonien ved mindestenene i Soldaternes Mindelund.
 
Efter ceremonien samledes vi i Rindsholms Kros hyggelige jagtstue, hvor kroen havde en lækker buffet klar til os.
 
 
 
Formand Ingerlise Klaris har ordet.
 
Efter spisningen fik de fem modtagere af Fredsprismedaljen overrakt deres medaljer og diplomer
 

Årets modtagere af Fredsprismedaljen. Fra venstre ses:  Verner Laugesen, Jesper Næsborg, Verner Strange, Henry Johannes Høgh Jørgensen, Cypern 2 - 3 og Villy Hove, Cypern 5.
 
Efter medaljeoverrækkelsen fik årets foredragsholder, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Kern Oddershede ordet til sit foredrag om sin udsendelse til Sydsudan.
 
Kern Oddershede er chef for den nyoprettede fællesværnsenhed Joint Movement Transportation Organization, der blev oprettet den 1. november.
 
Temaet for foredraget var "Verdens yngste land ønsker fred". Sydsudan blev oprettet den 9. juli 2011 og var tidligere en region i Sudan og har et befolkningstal på næsten 11 millioner.
 
Det var et utroligt spændende foredrag, der gav en godt indblik i FN's arbejde i Sydsudan, og de konflikter der er i landet pga. religion, stammekrige og store forekomster af olie.
 
 
Oberstløjtnant Kern Oddershede holdt et spændende foredrag om sin udsendelse til Sydsudan.
 
Læs mere om Sydsudan: Gyldendals åbne encyklopædi

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk