De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen
Juleafslutning
Den traditionsrige juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri blev i år afholdt i beboerhuset i Teglmarken.
Da alle var mødt bød Ingerlise velkommen og takkede for de mange sponsorgaver og andre sponsorater.


Teglmarkens beboerhus gav gode rammer til juleafslutningen.Anders, der har været opråber i flere år, giver hans afløser Jan gode råd.
I baggrunden holder Bent øje med at alle brikker er til stede.

Efter velkomsten blev der spist landgangsbrød mens snakken gik livligt ved bordene.
Da de første fem spil var spillet, blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage og vinderne af de amerikanske lotteri blev fundet.
Efter kaffen blev de sidste fem runder afviklet, hvorefter de 43 deltagere kunne tage hjem efter en hyggelig aften.

Se billedserie fra juleafslutningen

Vinterskydning
Vinterskydning: Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet.
Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Bowling


Tirsdag den 21. Januar kl. 19.00: Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi skal have sko og sættes på hold inden vi går på banerne. Der skal jo også lige være tid til at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der hverdagsbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 21 49 00 55 senest den 13. januar.

Generalforsamling

Fra generalforsamlingen sidste år på Rindsholm Kro.

Tirsdag den 18.februar kl.18.00. Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.
Vi starter med spisning som er Wienersnitsel med tilbehør. Maden og tilhørende drikkevare er for egen regning. Maden koster 168,- kr. pr. kuvert. Kroen er vært ved kaffen.
Dagsorden:
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
- Valg af dirigent og stemmetæller.
- Godkendelse af fuldmagter.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning ( regnskabsår = kalenderår ).
- Indkomne forslag ( skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet ).
- Valg, jfr. §5.
På valg som formand: Ingerlise Klaris

På valg til bestyrelsen: Anders Møller Nielsen
Erik Klausen

Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen
Niels Anton Nielsen

Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
Hans Alsbo
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.

6.- Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7.- Eventuelt.
Generalforsamlingen er med ledsagere.

Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 21 49 00 55 senest den 10. februar.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 18.marts. Kammeratskabsaften. (Foredrag ved kaptajn Martin Fast Jørgensen) ERFA- Gruppen med ledsager inviteres. Tid og sted tilgår.

Bowling
Tirsdag den 22.april. Bowling med spisning.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 6.maj. Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg, nærmere tilgår)

Peacekeeper Day
Onsdag den 29.maj Peackeeper day: Vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Sommerudflugt
Lørdag den 14. juni. Udflugt. Nærmere tilgår.

Valdemarsdag
Søndag den 15. juni. Valdemarsdag.

Air-show på Flyvestation Karup
Søndag den 22. juni. Afholdes der AIR-SHOW på flyvestation Karup.


På bestyrelsens vegne
Ingerlise Klaris
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk