De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 18. februar 2014


Fra generalforsamlingen sidste år på Rindsholm Kro.

Tirsdag den 18.februar kl.18.00. Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.
Vi starter med spisning som er Wienersnitsel med tilbehør. Maden og tilhørende drikkevare er for egen regning. Maden koster 168,- kr. pr. kuvert. Kroen er vært ved kaffen.
Dagsorden:
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
- Valg af dirigent og stemmetæller.
- Godkendelse af fuldmagter.
- Formandens beretning.
- Kassererens beretning ( regnskabsår = kalenderår ).
- Indkomne forslag ( skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet ).
- Valg, jfr. §5.
På valg som formand: Ingerlise Klaris

På valg til bestyrelsen: Anders Møller Nielsen
Erik Klausen

Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen
Niels Anton Nielsen

Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
Hans Alsbo
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.

6.- Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7.- Eventuelt.
Generalforsamlingen er med ledsagere.

Tilmelding til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris 21 49 00 55 senest den 10. februar.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk