De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev afholdt på Rindsholm Kro den 18. februar, der blev indledt med fanen blev ført ind. Efter spisning, hvor koen i år en lækker wienersnitzel, blev Jens Ole valgt som dirigent, som herefter gav ordet til formanden.
Ingerlise overrakte 25 års medalje til Niels Kristian Stevn og 20 års tegn til Jens Andersen Jensen.


Fra venstre: Formand Ingerlise Klaris, Niels Kristian Stevn og Jens Andersen Jensen.

Ingerlise indledte sin beretning med at bede om et minuts stilhed til minde om de medlemmer der er afgået ved døden i det forløbne år. Hun nævnte Ingemann Pedersen og Hans Alsbo, der begge har været meget synlige i foreningen og vil blive meget savnet og bad om der blev afholdt et minuts stilhed.
Hans Alsbo fik overrakt sin 25 års medalje af formanden på sygehuset kort før han afgik ved døden.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
Link til formadens beretning.


Ingerlise i gang med formandsberetningen.

Efter formandens beretning fik Eilgil ordret og gennemgik skydeholdets aktiviteter i det forløbne år. Han nævnte bl.a., at han havde hørt af omveje, at Viborg og Omegn havde vundet landsskyttekonkurrencen igen, men det var stadig ikke bekræftet.

Steen "Fynbo" Hansen bad om at få ordet, og fortalte, at han deltog i idrætsudvalgsmøde i Frøslev for 14 dage siden, hvor han fik pokalen med til vinderen af landsskydningen.
Eigil Dalgaard Andersen modtog pokalen på holdets vegne, som vandt skydningen med 951 point.


Eigil Dalgaard Andersen og Steen "Fynbo" Hansen.

Kassereren fremlagde regnskabet, der blev vedtaget enstemmigt.

Ingerlise Klaris blev genvalgt som formand, hvilket også var tilfældet for de øvrige der var på valg. Bestyrelsen består efter valget af:
Ingerlise Klaris,
Erik Klausen,
Leif Jakobsen,
Anders Møller Nielsen samt
kasser Niels Kristian Stevn.
Suppleanter er Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, kyndigt dirigeret at Jens Ole Bertelsen.  Under evt. var der en god og givende diskussion.

Ingerlise afsluttede generalforsamlingen med nævne de kommende arrangementer, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk