De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danmarks Nationale Flagdag markeret i Viborg


Fanerne samlet foran Viborg Domkirke

Den 5. september blev Danmarks Nationale flagdag markeret 6. gang, hvor Viborg & Omegn traditionen tro deltog med Dannebrog, FN- og NATO fane.

Programmet blev indledt kl. 19.00 med gudstjeneste i Viborg Domkirke, hvor flyverprovst Leif Holmstrøm holdt prædiken.
Under gudstjenesten var der et musikalsk indslag med Leonard Cohen smukke sang "Hallelujah" 


Viborg & Omegn deltog igen i år med Dannebrog, FN- og NATO-fane.

Efter gudstjenesten fortsatte højtideligheden ved Kongehyldningsplænen ved Domkirken, hvor der var fællessang med Viborg Damekor.
Oberst Kurt Mosgaard, chef for Jydske Dragonregiment holdt årets tale og nedlage krans ved mindestenen for at hædre de veteraner der har betalt den højeste pris.


Oberst Kurt Mosgaard nedlagde krans ved mindestenen ledsaget af Egon Kj. Bak (tv.) og Carsten Mørkenborg (th.) fra komiteen for Flagdagen.

Arrangementet blev afsluttet med en uformel reception i Sognegården, hvor de mange fremmødte veteraner fik lejlighed til at mødes og tale sammen.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk