De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammeratskabsaften med Liberia foredrag


Kaptajn Martin Fast Jørgensen holdt et spændende foredrag om sin udsendelse til Liberia, hvor de 17 fremmødte fik et virkelig godt indblik i UNMIL's arbejde i Liberia.

Martin indledte sit foredrag med at fortælle om uddannelsen før sin udsendelse og Liberias historie.
Liberia blev i 1847 en uafhængig republik og dermed et nyt hjem for frigivne amerikanske slaver. Formelt set har landet i modsætning til næsten alle andre afrikanske lande aldrig været koloni.
Gennem sin historie har landet været præget af store sociale forskelle og politisk ustabilitet; 1989-2003 i form af en blodig borgerkrig, som fordrev en stor del af befolkningen til nabolandene.
I 2005 kom der mere stabilitet i landet og Ellen Johnson-Sirleaf blev valgt til præsident, og hun blev dermed Afrikas første kvindelige statsoverhoved.

De første tre uger blev tilbragt i hovedstaden Monrovia, hvor der bl.a. var køreprøve. Som dansker kan det virke som lidt "overkill", men trafikken i Monrovia er noget for sig selv og vejene uden for byerne er for det meste jordveje, der i regntiden nærmest er ufremkommelige.


Martin fotograferet ved en af de lokale fiskebåde.

Martin fortalte, at ikke alle steder er lige populære at blive udsendt til og Greenville som han skulle udsendes til var ikke et af de populære!
Greenville er en havneby der blev grundlagt i 1838 og placeringen burde gøre, at der var let adgang til byen. Men havnen er delvis lukket på grund af et sunket skib og veje og broer er i rigtig dårlig forfatning, hvilket gør at de fleste varer skal flyves ind.

Indkvartering var noget de selv skulle sørge for. De var 6 - 9 UN observatører indkvarteret i to huse uden indlagt vand og strøm kom fra en generator.

Det daglige job bestod i, at køre 85 til 90 patruljer om måneden til forskellige landsbyer og tale med indbyggerne. I landsbyerne er livet enkelt på mange områder. Der findes ikke elektricitet eller også deles man om en generator. Det samme gælder vandpumper og hvis man er heldig er der 2-3 latriner til hele landsbyen. Skoler er der i de fleste byer, men undervisningen er sparsom.


Besøg i en landsby.

To gange om måneden blev der gennemført AIFP (Air Inserted Foot Patrol) til fjerntliggende landsbyer, hvor det ikke er muligt at komme frem med bil.
En gang om ugen blev der gennemført Air Recce med to helikoptere med to observatører der tog billeder og rapporterede hvad der var sket. Det kunne være illegal minedrift eller episoder ved grænsen til Elfenbenskysten.


De fleste flyvninger blev foretaget af østeuropæiske piloter. Her ses Martin foran et af de såkaldte "gunships".

Martin kom også ind på naturen i sit område, som bestod mest af regnskov og nogle få områder med sletter og vådområder. De lokale driver en smule landbrug, men der er ingen store marker, selv om det er muligt at plante ris og lignende.
Plantagedrift eller logging (træfældning) er en guldrandet forretning for regeringen og ikke mindst for de firmaer, der står i spidsen for det. Taberne i dette spil bliver de lokale landsbyer og deres beboere, der ofte kun kan få lavt betalte jobs hos de samme firmaer, der har overtaget skoven og jorden omkring deres landsby.


Et ryddet område tilplantet med gummitræer.

Under sin udsendelse besøgte Martin Sapo National Park, hvor regeringen forsøger at bevare naturen og dets dyr. Desværre spiser spiser de lokale "bushmeat", så der er ikke meget dyreliv tilbage.
Ulovlig minedrift er også et stort problem i naturreservaterne, hvor de lokale prøver at overleve ved at grave lidt guld eller lede efter diamanter.


Under regntiden er transporten mellem visse landsdele næsten umuliggjort.

I Liberia skal alle have minimum 6 års skolegang som er gratis, men en skoleuniform koster hvad der svarer til 100 kr., derfor er der en del børn, som ikke kommer i skole og aldrig lærer at læse og skrive. De bedre stillede familier sender ofte deres børn i privatskoler

Der var også lidt fritid under udsendelsen og Martin nævnte bl.a. en julefrokost, hvor alle danskere i Liberia var inviteret af Ellen Margrehe Løj, der er Special Representative of the Secretary-General.
Hun kommer fra Gedser og har stået for FN's bidrag i Liberia de sidste fire år med stor succes.


Martin fotograferet sammen med Ellen Margrethe Løj.

Som afslutning holdt Martins team site en afskedsfest, hvor kolleger, venner m.m. var inviteret og efter de billeder han viste, havde de en hyggelig aften, hvor team-lederen overrakte et team-skjold.


Martin fotograferet sammen med sit Team Site medlemmer.

Efter Martin havde svaret på en masse spørgsmål fik han overrakt to flasker "Blå Baret vin" af Ingerlise som tak for foredraget.
Aftenen sluttede med et mindre traktement og hyggeligt samvær.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk