De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FN-dagen markeret på Rindsholm Kro


FN-dagen blev vanen tro holdt med at aftenarrangement på Rindsholm Kro. Vi startede i Mindelunden ved vores mindesten, hvor de deltagende lokalafdelinger nedlagde blomster ved mindestenen. Ingerlise bad deltagerne om et minuts stilhed for at minde de veteraner der var gået bort i det forløbne år. Ceremonien ved mindestenen blev afsluttet med sidste vers af "Altid frejdig når du går". Man kan roligt sige at efteråret med regn og rusk var kommet til Rindsholm denne aften.


Paraplyerne måtte frem under ceremonien ved mindestenen.

Men de 80 personer fra ERFA gruppen der var mødt op var med til at give en højtidelig og varm stemning. Ligeså var den varme modtagelse vi alle fik af Hanne og Frode Hansen som var vært ved kaffen og kagen efter middagen. En stor tak til Hanne og Frode fordi de altid støtter både nuværende og tidligere soldater.


Deltagerne fra Nordvest.

Efter oprydning i vores gemmerne er der fundet et banner fra GAZA hold 17, dette blev overrakt til FN museet repræsenteret ved per Hjortshøj.


Eigil D. Andersen overrækker banner fra GAZA hold 17 til Per Hjortshøj.

Efter en dejlig middag blev der uddelt både fredsprismedaljer og også en enkelt De Blå Baretters fortjenstmedalje.


Tv. ses formanden for lokalafdeling Midtjylland sammen med medaljemodtagerne.


Tv: Formand Ingerlise Klaris, th.: Lars Rafn Houe der fik overrakt Fredsprismedaljen.

Derefter holdt Major Claus V. Mikkelsen et foredrag med temaet "Dansk deltagelse i fjernelse af kemiske våben". Danmark har fra januar 2014 og frem til juli 2014 været den ledende nation for transport af kemiske stoffer fra Syrien til destruktion.


Th.: Major Claus V. Mikkelsen.

Operationen blev gennemført under FN i samarbejde med Norge, Finland, USA, UK, Rusland og Kina. Claus er en af dansk forsvars eksperter indenfor forsvar mod kemiske våben og håndtering af hændelser med kemiske stoffer. Claus var med i den danske planlægning og gennemførsel af operationen. (OPRECSYR).

Claus er til daglig chef for forsvarets udviklings- og studievirksomhed indenfor kemisk forsvar. Der stor spørgelyst efter det meget aktuelle foredrag. Flere billeder kan ses under fotoserier.


Ingerlise takker Claus for et spændende foredrag og overrakte to flasker "Blå Baret vin" som tak.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk