De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen

Så er endnu et år ved at være gået og det er blevet tid for sidste nummer af baretten. Vi i bestyrelsen er meget glade for den opbakning i viser til de arrangementer vi laver, håber at dette vil blive ved i året der kommer.
I og jeres familier ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Mail adresser: Hvis du får en mail adresse eller ændre din nuværende vil du så ikke nok meddele det til vores kasser på nkstevn@msn.com Det gør at vi kan sende meget post og information til dig pr. mail.

Kommende arrangementer

Fra skydebanen i Bjerringbro.

Vinterskydning
Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet. Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Bowling

Bowling i Bowl'n'Fun i Viborg.

Tirsdag den 18.nov. Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi skal have sko og sættes på hold inden vi går på banerne. Der skal jo også lige være tid til at købe lidt til at læske ganen med under spillet.
Efter 1 times bowling er der grillbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 11. november.

Juleafslutning

Fra juleafslutningen sidste år.

Tirsdag den 2.dec. Juleafslutning med banko kl. 19.00: Juleafslutning med det traditionsrige bankospil og amerikansk lotteri.
Sted: Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg
Vi starter med 3 stk. smørrebrød pr, person hvortil der kan købes øl og vand til de sædvanlige billige priser, sener bliver der serveret kaffe og kage. Prisen for dette er 50 kr. pr. person. Når vi er blevet mætte og har samlet kræfter afholdes det årlige bankospil og amerikansk lotteri med gode gevinster.
Hvis der er nogle der skulle have lyst at sponsorere en gevinst vil vi meget gerne høre om dette ved tilmeldingen.
Som er senest den 22. november 2013 til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris: 21 49 00 55.

Arrangementer første halvdel af 2015
Tirsdag den 6. Januar kl. 19.00: Nytårs gudstjeneste i Viborg Domkirke. Hvis der kommer ændringer vil dette straks komme på vores hjemmeside.
Tirsdag den 20. Januar kl. 19.00: Bowling med spisning i Bowl´n Fun Tingvej 7, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have de fine sko på og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne. Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der grillbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. . Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 12 januar.

Generalforsamling

Fra generalforsamlingen 2014 på Rindsholm Kro.

Tirsdag den 24.februar kl.18.00. Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Dagsorden:  
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
1 Valg af dirigent og stemmetæller.
1a Godkendelse af fuldmagter.
2 Formandens beretning.
3 Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).
4 Indkomne forslag(skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).
5

 

 

Valg, jfr. §5.
På valg som Kasserer: Niels Kristian Stevn
På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen
Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.
6 Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7 Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 17.marts. Kammeratskabsaften. Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6, 8800 Viborg (Afghanistan foredrag ved Ingerlise Klaris) Soldaterforeningernes kontaktudvalg samt brugerne af hjemmeværnscenter Viborg inviteres med ledsagere.

Bowling
Tirsdag den 21.april. Bowling med spisning.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 12.maj. Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg, nærmere tilgår)

Peacekeeperday
Fredag den 29.maj Peackeeper day: Vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Sommerudflugt
Lørdag den 13. juni. Udflugt. Nærmere tilgår.

Valdemarsdag
Mandag den 15. juni. Valdemarsdag.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk