De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planlagte arrangementer 1. halvår 2015
Nytårsgudstjeneste
 

Nytårsgudstjenste i Viborg Domkirke tirsdag den 6. januar 2015 kl. 19.30
Traditionen tro indbyder Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland til Nytårs-gudstjeneste for alle, som har lyst til at byde det nye hjemmeværnsår velkommen.

Feltpræst Steen Christian Kongsbak Thomsen vil forrette gudstjenesten, og derudover medvirker Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors samt Thyholmerkoret.
Der opfordres til at medbringe faner. Mødetid for de der medbringer fanerne er kl. 19.00 til en kort instruktion. Husk hvide handsker og bælter.

Gudstjenesten starter kl. 19.30 og kl. ca. 20.15 er der kaffe og småkager i sognegården. Her vil distriktschefen oplæse nytårshilsner fra Hendes Majestæt Dronningen og Hjemmeværnskommandoen.
Arrangementet er gratis og åben for alle.

Vinterskydning
Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet. Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Bowling
Tirsdag den 20. Januar kl. 19.00: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have de fine sko på og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne. Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der grillbuffet og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Anders Nielsen 6177  4074 eller Ingerlise Klaris 2149  0055 senest den 12. januar.

Julegudstjeneste
Tirsdag den 6. Januar kl. 19.00: Nytårs gudstjeneste i Viborg Domkirke. Hvis der kommer ændringer vil dette straks komme på vores hjemmeside.

Generalforsamling

Fra generalforsamlingen 2014 på Rindsholm Kro.

Tirsdag den 24.februar kl.18.00. Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Dagsorden:  
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
1 Valg af dirigent og stemmetæller.
1a Godkendelse af fuldmagter.
2 Formandens beretning.
3 Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).
4 Indkomne forslag(skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).
5

 

 

Valg, jfr. §5.
På valg som Kasserer: Niels Kristian Stevn
På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen
Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.
6 Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7 Eventuelt.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 17.marts. Kammeratskabsaften. Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6, 8800 Viborg (Afghanistan foredrag ved Ingerlise Klaris) Soldaterforeningernes kontaktudvalg samt brugerne af hjemmeværnscenter Viborg inviteres med ledsagere.

Nato-dag
Lørdag den 4. april. Kl. 11.00: NATO-dag, Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Det er første gang NATO-dagen markeres. Her i Jylland sker det i Oksbøl og her hos os i Viborg og Omegn.
Se i øvrigt indlæg i januar nummeret af Baretten. Der vil blive lagt en Krans ved vores mindesten, hvorefter der vil være kaffe og lun kringle på kroen. Det er De Blå Baretters landsforening der er værter for dagen.
Af hensyn til receptionen er tilmelding nødvendig. Til Anders Nielsen 6177  4074 eller Ingerlise Klaris 2149  0055 senest den 28. marts.
Bowling
Tirsdag den 21.april. Bowling med spisning.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 12. maj. Kammeratskabsaften: Virksomhedsbesøg, Rundvisning i Vestre Landsret i Viborg, Asmildklostervej 21, kl. 19.00, Rundvisningen tager ca. 1½ time. Max deltagere er 50 personer.

Peacekeeperday
Fredag den 29.maj Peackeeper day: Vi støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro.

Sommerudflugt
Lørdag den 13. juni. Udflugt. Nærmere tilgår.

Valdemarsdag
Mandag den 15. juni. Valdemarsdag.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk