De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2015


Fra generalforsamlingen 2014 på Rindsholm Kro.

Tirsdag den 24.februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Dagsorden:  
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
1 Valg af dirigent og stemmetæller.
1a Godkendelse af fuldmagter.
2 Formandens beretning.
3 Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).
4 Indkomne forslag(skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).
5

 

 

Valg, jfr. §5.
På valg som Kasserer: Niels Kristian Stevn
På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen og Niels Anton Nielsen
Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.
6 Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7 Eventuelt.

 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk