De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2015
Viborg & Omegn afholdt generalforsamling på Rindsholm Kro den 24. februar.
Både formand og næstformand var syge, så vores sekretær Leif Jakobsen måtte tager over.
Leif bød velkommen og bad om alle rejste sig for at minde de veteraner der i årets løb var gået til "Ryes Brigade".
Derefter var der overrækkelse af 40 års medalje, 20 års tegn og et enkelt 10 års tegn. Flere var ikke mødt op, som vil få deres tegn tilsendt.


Fra venstre: Klaus Langbæk-Kornbak, 20 års tegn. Gert Hjort Pedersen, 20 års tegn. Peter Korshøj, 10 års tegn. Oberst Jens Chr. Lund, 20 års tegn. Agnes Nielsen, 20 års tegn. Jens Marius Jensen, 40 års medalje.

Efter overrækkelse af medalje og tegn var der spisning, som var Danmarks nationalret stegt flæsk med persillesovs, efterfulgt af kaffe og æblekage.

Da alle var mætte startede generalforsamlingen med valg af dirigent og stemmetæller.
Peder Korshøj blev valgt som dirigent.
Efter Jens Ole Berthelsen og Torben Alstrup Nielsen var valgt til stemmetællere konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Leif afgav formandsberetning og skydekoordinator Eigil D. Andersen gennemgik skytternes aktiviteter i det forløbne år.
Begge beretninger blev godkendt med akklamation.


Eigil afgiver skydeudvalgets beretning. Tv. ses oberst Jens Chr. Lund og dirigenten Peder Korshøj.

Kasserer Niels Kristian Stevn gennemgik regnskab for 2014, som blev godkendt uden bemærkninger.

Alle på valg blev genvalgt med akklamation.

Under eventuelt gav Erik Klausen en kort orientering om sommerudflugten til Langelandsfortet den 13. juni.
 


Kroejer Frode Hansen overrækker DVD om Danske Soldaters Mindelund til oberst Jens Chr. Lund.

Oberst Jens Chr. Lund takkede for 20 års tegnet, og sagde han ikke havde gjort den store indsats for foreningen. Han sagde desuden han var skuffet over ikke at modtage tegnet af Ingerlise, for så han han nok også fået et knus.

Peder Korshøj afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Han gjorde des uden opmærksom på, at den 22. april ville der være et arrangement i anledning af Viborgs 200 års jubilæum som garnisonsby.

Leif takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk