De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af 70 året for Danmarks befrielse

De Blå Baretter, Viborg og Omegn deltog i markeringen af Danmarks befrielsesdag i Soldaternes Mindelund, hvor oberst Jens Chr. Lund afslørede en mindetavle for Prinsens Livregiment, der blev flyttet til Skive i 2001 og sammenlagt med Jydske Dragonregiment i 2005.

På mindetavlen står nedenstående tekst:

Til minde om:
Prinsens Livregiment
Regimentet havde fast garnison i Viborg i 135 år fra 1865 til 2000.

Vi vil hermed også fremhæve alle danske enheder af alle værn, herunder de mange enheder, som ikke eksistere mere, for deres fremragende indsats for vores land.

In memoriam

Efter afsløringen af mindetavlen markerede Hjemmeværnet 70 året for Danmarks befrielse. Aftenens hovedtaler var Viborgs tidligere borgmester, Søren Pape Poulsen, der nu er landsformand for Det Konservative Folkeparti.
Der deltog omkring 150 i Hjemmeværnets 4. maj markering, hvor Hjemmeværnets musikkrops spillede.


Oberst Jens Chr. Lund holder tale efter afsløringen af mindetavlen for Prinsens Livregiment.

Efterfølgende blev dagen markeret ved mindestenen ved Domkirkepladsen, hvor seks foreninger deltog med faner.
Viborgs borgmester Torsten Nielsen holdt tale om begivenhederne for 70 år siden, hvorefter der var mindegudstjeneste i Domkirken.


Vores fanebærere Eigil og Erik foran mindestenen ved Domkirkepladsen.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk