De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peace Keeper Day markering i Viborg og Holstebro


Eigil og Jens markerer Peacekeeper Day i Soldaternes Mindelund.

Peacekeeper Day blev også i år markeret med en buket blomster ved vores mindesten i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
Kroværten Frode Hansen havde hejst de to dannebrogs flag, hvorefter Egil og Jens lagde blomster ved mindestenen.
Derefter var Hanne klar med kaffe og rundstykker.

Om eftermiddagen deltog Viborg og Omegn deltog i lokalafdeling Nordvest  Peacekeeper Day arrangement i Holstebro.


Kransenedlæggelse ved mindestenen i Holstebro.


Lokalafdelingsformand Klaus Warning har kommandoen.

Efter nedlæggelse af krans ved mindestenen, bad formanden for Nordvest, Klaus Warming, om afholdelse af et minuts stilhed, for at minde de faldne veteraner. Efter en kort mindetale, marcherede faneborgen tilbage til laden, hvor der blev serveret smørrebrød, kaffe og kage.


Oversergent Mads Ofverlind fortæller.

Aftenens foredragsholder var oversergent Mads Øfverlind, der holdt et spændende foredrag om sit virke som efterretningsbefalingsmand i den NATO ledede "Operation Ocean Shield", hvor den danske flåde deltog med støtteskibet "Esben Snare" i bekæmpelsen af pirater i farvandet ud for Somalias kyst.

Mads fortalte bl.a., at pirateriet ud for Afrikas Horn er ophørt, dels på grund af NATO missionen og de bevæbnede vagter ombord på handelsskibene, der har gjort risikoen for stor for at blive fanget af flådefartøjerne og blive dømt og fængslet på Seychellerne, eller skudt af vagterne ombord på handelsskibene.

 

 

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk