De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerudflugt til Koldkrigsmuset Langelandsfort

36 morgenfriske deltagere mødes som aftalt ved Tinghallen kl. 08.00. Der manglede dog en vigtig deltager - bussen, men Erik fik fat i busselskabet, der fortalte de troede det var kl. 08.30, så afgangen blev udsat en ½ time.


På vej sydpå orienterede Erik om dagens tur.

Kaffepausen blev holdt på rastepladsen ved Skærup, men da vejrguderne besluttede sig for en kraftig sommerbyge, blev kaffepausen ikke særlig lang og turen gik videre sydpå, hvor resten af kage og kaffe blev nydt på vej med Langeland.


Sommerbygen gjorde, at kaffe og kage hurtigt blev pakket sammen.

Vi var fremme ved fortet som planlagt, hvor den medbragte mad blev nydt inden rundvisningen på fortet. Vores guider stod klar som planlagt kl. 13.00, hvor vi blev opdelt i to hold. Inden rundvisningen blev vi orienteret om fortets historie siden det stod færdigbygget i 1953 frem til nedlæggelsen den 6. april 1993. Fortets kaserne har siden været flygtningecenter.


Før rundvisningen fortalte Nick om fortets historie.

På grund af den begrænsede plads i bunkeren, startede det ene hold startede det ene hold i bunkeren. Det andet hold startede den modsatte vej med start i hallerne med kampvogn M10, en russisk MIG 23 jager og en dansk Draken.

Ved nedgangen til bunkeren ses kong Frederik IX kronede monogram og årstallet 1953, året for fortets anlæggelse. Bunkeren kom dog først i brug i 1954. Bunkeren var døgnbemandet, i krigstid var bemandingen sat til 25 mand, i fredstid noget mindre. I bunkeren var der bl.a. O-rum, artillericentral, møderum og opholdsrum.


Fra bunkerens operations-rum.

Efter rundvisningen i bunkeren, så vi kanonstillingerne, hvor der var fire 150 mm Skoda kanoner og 1 150 mm Rheinmetall kanon, hvor den tyske ørn og hagekors kan ses. Stillingen bestod desuden af et antal 40 mm og 20 mm kanoner.
Der var fire stillinger med hver sin ammunitions- og mandskabsbunker, hvor der var en bemanding på 15 mand.


Granaten til 150 mm kanonen vejer 45 kg. og havde en rækkevidde på 22 km.


Kanonstillingens mandskabsrum.

Efter rundvisningen i kanonstillingen, så vi den gamle minestryger Askø, der er bygget i 1941 på Holbæk Skibs- og Bådebyggeri. I 1965 overgik skibet til Marinehjemmeværnet, indtil den blev udfaset i 2005 og blev udstillet på museet.


Minestrygeren har stadig vand under kølen.

I november 2004 var det slut med danske ubåde efter næsten 100 år, idet den første danske ubåd blev anskaffet i 1909. Efter økonomisk støtte fra det offentlige og en række private fonde, lykkedes det af på ubåden "Springeren" bugseret fra Frederikshavn til Bagenkop, hvor den blev løftet op af en flydekran og bugseret til den nuværende plads på fortet.
"Springeren" blev bygget i 1964 til den norske marine og blev overdraget til søværnet i 1961.
Bevæbningen bestod af otte torpedoer. To dieselmotorer på 1.100 hestekræfter gav en topfart på 10 knob i overfladen. Elektromotoren på 1.700 hk. gav en topfart på 17 knob neddykket.


Der var ikke meget plads i den 47 meter lange ubåd til den 24 mand store besætning.

Museet har en russisk MIG 23, der var fremstillet i 1982 og blev købt i Polen i 2001. Flyvet var hjemmehørende på den Polske luftbase Radzikowo og har i sin tjenestetid jævnligt fløjet rekognosceringsture over Østersøen. Flyet er en jagerbomber, der havde en tophastighed på 2.500 km. i timen.
I den anden hal var udstillet et dansk jagerfly af typen Draken, som Danmark købte 51 af i tre omgange. Draken er bygget af Saab og havde en max. hastighed på 1.663 km/t.


MIG 23 var et stort fly og det første russiske fly med variable vinger.

I den sidste hal var udstillet en panserjager M10 Archilles, der er bygget med udgangspunkt i M24 Sherman kampvognen.
Danmark fik 48 leveret som våbenhjælp i 1955 og de var formelt i tjeneste frem til 1989.
I hallen var der desuden udstillet en Trabant og et stykke af Berlinmuren.


Nick fortæller om M10 Trabanten.

Efter ca. 1½ time var rundvisningen slut og hjemturen mod Viborg begyndte. På vejen hjem var der pause på Gelsted Kro, hvor vi fik kalvesteg stegt som vildt og hjemmelavet is.
Omkring kl. 20.30 var vi hjemme i Viborg efter en rigtig god og spændende dag.
En stor tak til Erik for det store arbejde med ansøgninger om tilskud og planlægning turen.


Aftensmaden nydes på Gelsted Kro.

Læs mere om Koldkrigsmuseet Langelandsfort på deres hjemmeside.
Se flere billeder under fotoserier.

JAJ

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk