De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny mindesten i Danske Soldaters Mindelund


Hanne og Frode Hansen byder velkommen.

Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849, hvor dragonerne afværgede et preussisk angreb på Viborg markeret i Danske Soldaters Mindelund.
Repræsentanter fra alle Forsvarets værn, Politi, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, soldaterforeninger og indbudte gæster, deltog i ceremonien, hvor Politiet fik afsløret en mindesten for Politiets faldne og sårede. Stenen blev afsløret af politidirektør Jens Kaasgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.


Politiets mindesten placering ved siden af Flyvevåbnets mindesmærke.

På mindestenen er indgraveret følgende tekst:

"Denne sten er rejst til ære
for alle der hver dag
yder en stor indsats for at
skabe sikkerhed og tryghed
og til minde om den
der mistede livet i tjenesten

Mod
Respekt
Handlekraft

Dansk Politi 4. juli 2015"


Fra venstre: Susanne Knudsen, Hanne Hansen, Frode Hansen og Niels Hartvig Andersen.

Landsformanden for De Blå Baretter, Niels Hartvig Andersen, overrakte "The Nordic Blue Berets Medal of Honour i sølv til Susanne Knudsen og til Hanne og Frode Hansen, for deres store arbejde for danske veteraner.

Efter ceremonien i mindelunden, gav Jydske Landsoldater en opvisning med gamle forladegeværer og lavetkanon.
Dagen sluttede med frokost og kaffe på kroen.


Det er godt med en kold øl efter "kampen".

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk