De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2016


Fra sidste års generalforsamling på Rindsholm Kro.

Mandag den 22. februar kl.18.00.: Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.
Vi starter med spisning som er: Dragon bøf med pommes frites, grøntsager & flødetomatsauce. Kroen er vært ved kaffen.

Dagsorden:  

-

Velkomst.

-

Tegnoverrækkelser.

1

Valg af dirigent og stemmetæller.

1a

Godkendelse af fuldmagter.

2

Formandens beretning.

3

Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).

4

Indkomne forslag(skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).

5

Valg, jfr. §5.
På valg som Formand: Ingerlise Klaris
På valg til bestyrelsen: Anders Møller Nielsen
Erik Klausen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen
Niels Anton Nielsen
Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
Ove Kokholm
Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen.

6. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde.
7 Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere.
Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 16. februar.


Retur til startside

 

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk