De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt navn - dit valg!

Et enigt formandsmøde og Hovedbestyrelsen aftalte i september 2015, at tiden er inde til et navneskift, men det er stadig medlemmernes beslutning. Derfor beder vi alle om at drøfte mulighederne på de kommende generalforsamlinger i lokalforeningerne, så Repræsentantskabet kan tage endelig stilling til spørgsmålet i april 2016.

Foreningen eller organisationens navn er en to-trins raket. Vi skal have et fællesnavn for os alle. I dag er det De Blå Baretter. I fremtiden kunne det blive Danmarks Veteraner. Og så bliver det valgfrit, hvad lokalforeningerne vil kalde sig. Det bestemmes ved lokalforeningernes generalforsamlinger.

"Kloge Åge" ham kender vi alle sammen har engang sagt, at en forenings navn skal afspejle HVEM vi er, og HVAD vi er. Navnet Danmarks Veteraner siger, at vi er Nationens altså hele landets veteraner. I dag er veteranbegrebet ikke bare lovbestemt, men også fæstnet i befolkningens bevidsthed, og derfor er tidligere udsendte soldater i dag Veteraner altså derfor Danmarks Veteraner.

Lokalforeningerne må under fællesnavnet Danmarks Veteraner kalde sig, hvad de ønsker. Det kan være et geografisk tilhørsforhold, en kategori eller et begreb. Fx vil der på Lolland-Falster stilles forslag om at hedde: Danmarks Veteraner Lolland-Falster & Møn. De nugældende navne må gerne bibeholdes.

Et navneskift har været på vej i mange år, men det er vigtigt, at det er dig og din lokalforening, der klæder repræsentanterne ordentligt på til mødet i april. Vi ved godt, at en så drastisk beslutning som et nyt navn rører ved en masse følelser, og at vi ikke kan glæde alle 3.200 medlemmer på én gang. Derfor beder Hovedbestyrelsen jer om en positiv tilgang til opgaven om at være med til at skabe en ny fællesnævner for os alle. Det kan ske gennem det nye navn og et nyt logo, der skal kunne favne os alle.

Veteranerne er stille og roligt ved at blive en samfundsværdi i hverdagen lad os også vise det i navn og i gavn!
 

Retur til startside

 

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk