De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra bestyrelsen

Siden Sidst
Vi har i januar haft en gang bowling. Der var mødt næsten lige så mange op der ikke bowler som der var mødt bowlere op. Det er blevet nogle rigtig gode og uformelle aftner hvor der snakken går om løst og fast.

Kommende arrangementer
Vinterskydning
Hver onsdag kl. 19.00. Der skydes på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man kan bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet. Spørgsmål vedrørende dette rettes til Skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 Kammeratskabsaften: Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg.

Foredrag med Lars Boe fra Veteranstøtteordningen. Lars kommer og fortæller hvad Veteranstøtteordningen er og hvad vi kan bruge dem til. Titlen på foredraget er: ”Livet i krigszonen”.

Der er kaffe og franskbrød med ost. Tilmelding til Niels Stevn 8622 8432 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 7. marts.

NATO-dag


Fra NATO-dagen sidste år: Chefen for flyverstaben generalmajor M.A.L.T. Nielsen
nedlægger krans fra Forsvaret.

Mandag den 4. april kl. 16.00 NATO-dag, Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro.

Der vil blive lagt en Krans ved vores mindesten, hvorefter der vil være kaffe og lun kringle på kroen. Det er De Blå Baretters landsforening der er værter for dagen.

Af hensyn til receptionen er tilmelding nødvendig. Til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 28. marts.

Bowling
Tirsdag den 19. april. Kl. 19.00: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg.

Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne.

Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der spisning og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Det er IKKE en betingelse at man bowler for at være med disse aftner.

Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 10. april.

Kammeratskabsaften
Tirsdag den 10. maj: Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg).

Peace Keepers Day
Søndag den 29. maj: Peace Keepers Day, Holstebro.

Sommerudflugt
Lørdag den 11. juni: Udflugt til Stauning Flymuseum og Stauning Whisky destilleri.

Valdemarsdag
Onsdag den 15. juni: Valdemarsdag.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise
 

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk