De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2016


Generalforsamlingen blev afholdt i Jagtstuen på Rindsholm Kro.

De Blå Baretter Viborg og Omegn holdt generalforsamling på Rindsholm Kro den 22. februar.
Ingerlise bød velkommen og bad alle rejse sig mens fanen blev ført ind.


Fra venstre: Ingerlise Klaris, Willy Madsen, Benny Søndergaard og Erling Jokumsen.

Efter spisningen overrakte Ingerlise 40 års medalje til Erling Jokumsen, 25 års medalje til Benny Søndergaard og 10 års tegn til Willy Madsen

Peder Korshøj valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovligt indvarslet, hvorefter han gav ordet til formand Ingerlise Klaris.


Ingerlise aflægger sin beretning.

Formanden og skydeudvalgsformand aflagde deres beretninger, der blev godkendt med applaus.
Kasserer Niels Stevn fremlagde regnskab, som blev enstemmigt godkendt.


Skydeudvalgsformand Eigil D. Andersen aflægger sin beretning.

Det punkt på dagsordenen som gav anledning til debat var spørgsmålet om navneændring til Danmarks Veteraner, efter nogle indlæg var der skriftlig afstemning, der var 21 for og 3 imod ændring af navnet.

De 24 stemmeberettigede genvalgte alle der var på valg.

Dirigenten afsluttede generalforsamling med at takke for god ro og orden.

Peder Korshøj orienterede om den nye Medalje-øl, som Prinsens Livregiments Soldaterforening har fået fremstillet i samarbejde med Thisted Bryghus - efter ide af oberst Jens Chr. Lund.
De Medalje-øl Peder havde med blev hurtigt udsolgt. De kan købes i Prinsens Livregiments Soldaterforenings Mindelokaler på Viborg Kaserne.
Læs mere på soldaterforeningens hjemmeside.

En hyggelig aften, men fremmødet kunne godt have været større.
Mød op til generalforsamlingerne og giv din mening til kende om hvad du ønsker af foreningen.

På bestyrelsens vegne.
Erik Klausen

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk