De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny sten afsløret i Danske Soldaters Mindelund

Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849 markeret, hvor danske dragoner  afværgede en overmægtig tysk fremmarch mod Viborg ved Rindsholm Kro.

Ceremonien blev indledt med underholdning af Prinsens Musikkorps, hvorefter faneborgen blev inspiceret af chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen.


Generalmajoren inspicerer faneborgen ledsaget af Peder Korshøj.

Krovært Frode Hansen holdt en kort tale, hvorefter der blev der lagt kranse af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Danmarks Veteraner og Danske Soldaterforeningers Landsråd.


Landsformanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, nedlægger krans ledsaget af Erik Klausen fra lokalafdeling Viborg og Omegn.

I silende regn afslørede Frode Hansen en sten, der var indmuret i væggen foran gården på Clausholmvej 41 ved Randers. Gården var en remontegård til opstaldning og træning af regimentets heste. 3. dragonregiment i Århus og 5. dragonregiment i Randers blev i 1932 lagt sammen i Randers under navnet Jydske Dragonregiment.

Gårdens nuværende ejer, Karl Pedersen, har skænket stenen til Mindelunden.


Netop som stenen skulle afsløres kom der en heftig regnbyge.

Brian Linddahl Jensen var som overkonstabel af 1. grad med hold 4 til Kosovo, hvor han blev såret i tjenesten. Han fik overrakt Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten af major Steen Lykke Laursen.


Major Steen Lykke Laursen overrækker medaljen til Brian Linddahl Jensen.

Efter ceremonien samledes de 170 inviterede gæster på kroen til helstegt pattegris, kaffe og kage, som deltagerne betalte 150 kroner for. Hanne og Frode donerede igen i år hele beløbet til Danske Regimenters Hjælpefond.

Se hele billedserien fra dagen.

Retur til startside

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk