De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flagdag for Danmarks udsendte markeret i Viborg


Kulturrøddernes Kor underholder.

Den 5. september blev Danmarks Nationale flagdag traditionen tro markeret i Viborg. Viborg & Omegn deltog med Dannebrog, FN- og NATO fane.
Flagdagen blev markeret første gang i 2009 på Viborg Kaserne. Fra 2010 har markeringen fundet sted på Kongehyldningspladsen ved Viborg Domkirke.

Programmet blev indledt med gudstjeneste i Viborg Domkirke ved orlovspræst Ulrik Pilemand. Under gudstjenesten underholdt Kulturrøddernes Kor med to smukke sange ledsaget af klaver, trompet og trombone fra Prinsens Musikkorps, hvorefter fanerne blev ført ud af domkirken.


Fanerne føres ud af domkirken.

Årets taler var Hedeselskabets direktør og administrerende chef, Lars Johansson. I talen mindede han bl.a. de fremmødte om, at demokrati, fred og frihed ikke er en selvfølge. "Derfor er der to ord, som falder mig ind: Respekt og taknemmelighed."

Han opfordrede erhvervslivet til at støtte endnu mere op om de veteraner, som grundet psykiske sår efter endt udsendelse, kan have svært ved at klare et ordinært arbejde.


Direktør for Hedeselskabet, Lars Johansson var årets taler ved flagdagen.

Efter talen blev der nedlagt en krans ved mindestenen, hvorefter to spejdere nedhalede Dannebrog.


Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn deltog med Dannebrog, FN- og Nato-fane.

Som afslutning på en god aften, var der en uformel reception i Sognegården, hvor de mange fremmødte veteraner havde mulighed for at tale med veteran-kammerater.

Efter ceremonien blev Martin Egelund, der er medlem af Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn, interviewet af Viborg Stifts Folkeblad. Artiklen blev bragt i avisen dagen efter.

 

Se fotoserie fra flagdagen
 

Retur til startside

 

De Blå Baretter - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@blaabaretteer.dk