De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside
Kontaktpersoner
Fotoserier
Artikelarkiv
Tilbud
Historie
Link
Indmeldelse
Vedtægter m.m.
Lokaler
Mindesten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientering fra bestyrelsen

Vinterskydning
Der skydes hver onsdag kl. 19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man skal bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet.
Evt. spørgsmål besvares af skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Veterancafé
Mandage i lige uger kl. 18.00-21.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Her vil der være 2 værter som sørger for at der er kaffe og te på kanden samt kage. Der er kommet en del spil i lokalet og man er også meget velkommen til bare at komme og få en snak.


Fra FN-dagen på Rindsholm Kro sidste år.

FN-dag markering på Rindsholm Kro
Mandag den 24. oktober: FN-dagen på Rindsholm Kro kl.18.00. Vi starter i Danske Soldaters Mindelund ved vores mindesten. Efterfølgende går vi ind på Kroen, hvor der er uddeling af FN- fredsprismedaljer.

Derefter er der spisning. Menuen er i år Biksemad med spejlæg, derefter kaffe med æblekage pris 115,00 pr. person. Drikkevare er ligeledes for egen regning

Der sluttes med Foredrag ved Pensioneret vicepolitikommissær Orla Bech, der kommer og fortæller lidt om hvem han er og om at være betjent både herhjemme og som udsendt i fredsbevarende missioner under FN.

Vi inviterer som vanlig de øvrige medlemmer at ERFA gruppen med påhæng til at deltage denne aften.

Tilmelding til Erik Klausen 86625828 eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 17. 0ktober.

Bowling
Tirsdag den 15. november: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne. Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet.

Efter 1 times bowling er der spisning og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Husk nu det er IKKE en betingelse at man bowler for at være med disse aftner. Der er egen betaling for dette arrangement.

Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 5. november.


Fra juleafslutningen sidste år.

Juleafslutning
Tirsdag den 6. december: Juleafslutning med banko og Amerikansk lotteri kl. 19.00 i: Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg.

Hvorfor ændre på noget der er en succes? Så vi køre efter samme plan som sidste år.
Vi starter med 3 stk. smørrebrød pr, person hvortil der kan købes øl og vand til de sædvanlige billige priser, sener bliver der serveret kaffe og kage. Prisen for dette er 50 kr. pr. person.

Når vi er blevet mætte og har samlet kræfter afholdes det årlige bankospil og amerikansk lotteri med gode gevinster.

Hvis der er nogle der skulle have lyst at sponsorere en gevinst vil vi meget gerne høre om dette ved tilmeldingen. Som er senest den 22. november til Niels Stevn: 86 22 84 32 eller Ingerlise Klaris: 21 49 00 55.

Kransenedlæggelse
Torsdag den 22. december: Kransenedlæggelse, Mindelunden ved Rindsholm kro. Kl. 11.00.

Program for første halvår 2017:
Fredag den 6. Januar: Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00.

Tirsdag den 17. Januar: Bowling.

Mandag den 20. Februar: Generalforsamling kl. 18.00. Rindsholm Kro.

Tirsdag den 14. Marts: Kammeratskabsaften (Foredrag)

Tirsdag den 4. April: NATO dagen, Danske soldaters Mindelund ved Rindsholm kro.

Tirsdag den 18. April: Bowling.

Tirsdag den 9. Maj: Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg).
Besøg hos KINGO i Silkeborg.

Mandag den 29. Maj: Peace Keepers Day, Holstebro.

Lørdag den 3. Juni: Udflugt.

Torsdag den 15. Juni: Valdemarsdag.

Tirsdag den 4. Juli: Arrangement ved Rindsholm Kro.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

 

   
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk